Chỉ thông quan khi phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn nhập khẩu phù hợp quy định

Theo Nghị định 86/2012/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường vừa được Chính phủ ban hành, cơ quan Hải quan chỉ cho phép thông quan khi phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn nhập khẩu phù hợp quy định.CBCC Hải quan kiểm tra hàng hóa nhập khẩu. 

Nghị định 86 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đo lường về đơn vị pháp định; sử dụng đơn vị đo; cách xác định thu lợi bất chính do vi phạm pháp luật đo lường; kiểm tra nhà nước về đo lường; kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường.

Về phối hợp kiểm tra nhà nước về do lường, Nghị định chỉ rõ: cơ quan thực hiện kiểm tra chủ trì, phối hợp với cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra sự phù hợp với quy định về phê duyệt mẫu đối với phương tiện đo nhập khẩu, quy định về dấu định lượng đối với hàng đóng gói sẵn nhập khẩu tại cửa khẩu trên địa bàn. 

Trường hợp kết quả kiểm tra khẳng định phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn nhập khẩu không phù hợp quy định, cơ quan thực hiện kiểm tra thông báo với tổ chức, cá nhân nhập khẩu và cơ quan Hải quan. Tổ chức, cá nhân nhập khẩu chịu trách nhiệm báo cáo với cơ quan Hải quan việc thực hiện biện pháp khắc phục vi phạm hoặc tái xuất phương tiện đo, hàng đóng gió sẵn đó. Trường hợp tổ chức, cá nhân thực hiện biện pháp khắc phục, cơ quan thực hiện kiểm tra chủ trì việc kiểm tra sau khi đã khắc phục và thông báo cho cơ quan Hải quan.

Cơ quan hải quan chỉ cho  phép thông quan khi phương tiện đo, hàng đóng gói sẵn nhập khẩu phù hợp quy định. Về kinh phí lấy mẫu kiểm tra nhà nước về đo lường được thực hiện theo khung mức quy định theo hướng dẫn của Bộ Tài chính. 

Nghị định có hiệu lực từ ngày 15-12-2012.

V.Bắc

HQ Online

FACEBOOK GIA PHÚ CƯỜNG

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0938920568 - 0938920568

Skype Yahoo
Zalo
Hotline tư vấn: 028. 38120594
Về đầu trang